Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Haastavasti käyttäytyvä lapsi

Vanhempien voimavarat ja kasvatuskeinot ovat koetuksella kun perheessä on haastavasti käyttäytyvä lapsi. Vanhemmat kokevat usein, että tutut kasvatuskeinot eivät toimi ylivilkkaan tai muuten haastavan lapsen kohdalla, ja että heidän voimavaransa ovat koetuksella.

Lapsella voi olla hankaluuksia arkisissa asioissa kuten pukemisessa, syömisessä, siirtymätilanteissa, sosiaalisissa suhteissa ja tunteiden hallinnassa. Lapsi voi myös olla uhmakas ja haastaa vanhempia tavanomaista enemmän.

Lapsen vaikeudet voivat johtua monista eri tekijöistä, joista yksi voi olla jokin neuropsykiatrinen häiriö, esimerkiksi ADHD. Mikäli lapsi joutuu toistuvasti kohtaamaan tilanteita, joissa hän ei kykene vastaamaan odotuksiin ja mukauttamaan omaa toimintaansa siten, että kokisi onnistuvansa, kuormittaa se hänen psyykkisiä voimavarojaan. Tämä ongelmallinen tilanne vaikuttaa usein kielteisesti perheenjäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Perheitä voi auttaa parhaiten jo varhaisessa vaiheessa.

Kun vanhemmat ottavat asian puheeksi, he tarvitsevat kuuntelijaa ja heidän kokemuksensa kasvatuksen haasteellisuudesta tulee ottaa vakavasti. Kokemus kuulluksi tulemisesta voi jo itsessään auttaa perheitä. Vanhemmat tarvitsevat paitsi kuuntelijaa ja ymmärrystä usein myös konkreettisia ohjeita arjen tilanteisiin.

Tukitoimia voi tarjota ja ottaa käyttöön vaikka työntekijän huoli ei olisi niin suuri, että kynnys eteenpäin lähettämisestä täyttyy.

Avun ja ohjauksen tarpeessa ovat erityisesti ne lapset, joiden on vaikeata suunnata tarkkaavuuttaan ja suodattaa häiritseviä impulsseja, sekä joiden on vaikea lukea sosiaalisia tilanteita.

 

Vanhemmille:

Adhd-keskukseen voi soittaa ja konsultoida tai tulla vastaanotolle. Puh. 09 3294 5520 (ma-pe klo 9-15). Puhelimeen vastaa aina asiantuntijamme.

Adhd-keskuksessa järjestetään myös mm.

  • ryhmätoimintaa
  • perheohjausta ja
  • puhelinneuvontaa.

Adhd-keskuksen palvelut perheille

Arki toimimaan -opas (MYÖS PDF)

Video: Lyhyesti ADHD:sta!

 

Ammattilaisille:

Adhd-keskus tarjoaa ammattihenkilöille maksuttomia palveluita, kuten

  • puhelinneuvontaa
  • iltaluentoja ja infoluentoja ADHD:sta
  • tilauksesta koulutuksia ja konsultaatiota neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyen

Puh. 09 3294 5520 (ma-pe klo 9-15). Puhelimeen vastaa aina asiantuntijamme.

Kirjallisuutta: Perhekoulun käsikirja, ADHD – diagnosointi, hoito ja hyvä arki