Back to top

Oikean ehkäisytavan valinta

Ehkäisystä puhuttaessa voidaan tehdä jako kahteen eri osa-alueeseen; raskauden ehkäisyyn ja erilaisten seksitautien ehkäisyyn. Olet sitten parisuhteessa tai et, on sopiva ehkäisykeino hyvä miettiä valmiiksi ennen ehkäisyn tarvetta. Ehkäisykeinon valinnan eteen voi ajautua monta kertaa elämänsä aikana.

Sopivan ehkäisymenetelmän löytäminen voi olla hankalaa, sillä valitun ehkäisyn tulee sopia sekä itselle että tilanteeseen. Oman haasteen tälle arvioinnille tuovat ehkäisymenetelmiin liitettävät erilaiset mielikuvat. Uutiset uusista tutkimustuloksista ja tuttavien kautta siirtyvät käyttäjäkokemukset voivat vahingollisesti värittää mielikuvia eri ehkäisymenetelmiä kohtaan. Julkisuudessa käytävät keskustelut hormonaalisen ehkäisyn pitkäaikaisvaikutuksista ovat edesauttaneet niiden käytön vähenemistä.

Valitsemalla oikea ehkäisykeino taataan sen aktiivinen käyttö myös tulevaisuudessa. Jokainen on oikeutettu saamaan tukea ja asianmukaista tietoa onnistuneen valinnan tekemiseksi. Minä minä työntekijänä voin ohjata asiakkaan luotettavan ja helposti lähestyttävän ehkäisyratkaisun äärelle?

Väestöliiton asiantuntijoiden tuottamaa materiaalia eri ehkäisymenetelmistä löydät täältä:
www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/
www.perheaikaa.fi/videot Hakusanalla ehkäisy
www.perheaikaa.fi/jutut Hakusanalla ehkäisy

Perheaikaa.fi-sivustolta löydät myös Väestöliiton kätilö ja seksuaalineuvoja Mari Päiväniemen nettiluennon ”Ehkäisy, raskauden ja vauvan yhteensovittaminen”. Maksuttomaan nettiluentotallenteeseen pääset tämän linkin kautta.