Back to top

Vanhempien parisuhde on kodin kivijalka

Parisuhteen mukanaan tuoma vanhemmuus on sekä haaste että mahdollisuus. Hyvinvoiva parisuhde tarjoaa koko perheen hyvinvoinnille tukevan kivijalan ja tarpeellisen voimavaran. Toisaalta epävakaa ja riitaisa vanhempien parisuhde ahdistaa ja aiheuttaa pahoinvointia koko perheelle. Erityisen huomionarvoista parisuhteen tukeminen on perheissä, joissa on sairautta tai muita elämän huolia.

Vanhempien parisuhteen tukeminen on hyväksi koko perheelle

Vinkkejä parisuhteen tukemiseen: Kysy rohkeasti parisuhteesta ja kuuntele avoimin mielin. Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuden puhua parisuhteen hyvinvoinnista ja keinoista parantaa suhdetta. Pelkällä kuuntelemisella voi auttaa. Ammattilaiset keskittyvät usein ainoastaan vanhempien ja lapsen väliseen suhteeseen vaikka vanhempien parisuhde on koko perheen hyvinvoinnin ytimessä. Perheen onni ja vakaus ovat yleensä yhteydessä vanhempien parisuhteen onnellisuuteen.

Kannusta parisuhteen osapuolia aktiivisesti vahvistamaan suhdetta. Parisuhdetaidot ovat jokaisen opittavissa. Rohkaise minä-viestintään, kuuntelemiseen jaloon taitoon ja avoimeen suhdeasioista puhumiseen. Ohjaa ja kannusta heitä tutustumaan parisuhdekirjallisuuteen, luentoihin ja kursseille jo ennen parisuhteen myrskyä. Myös vertaistuella on suuri merkitys parisuhteen onnistumisessa. Jos koet, että vanhempien väliset ongelmat vaikuttavat negativiisesti koko perheeseen, ota asia rohkeasti esille ja tarjoa vanhemmille vaihtoehtoja ongelmien ratkomiseen. Tutustu jo etukäteen oman paikkakuntasi pari- ja perheterapiamahdollisuuksiin. Erityisesti lapsiperheet tarvitsevat apua nopeasti. Vahvista myös omaa tietotaitoasi ongelmien kanssa painivien pariskuntien kohtaamiseen. Tutustu eri työkaluihin, hanki koulutusta ja materiaalia parisuhteeseen ja seksuaalisuuten liittyvien kysymysten kohtaamiseen. Omassa tehtävässäsi voit täten tukea pareja myös huolien, pelkojen ja ristiriitojen keskellä.

Tietoa, koulutusta ja tapahtumia ammattilaisille ja pariskunnille:
Reumaliiton koordinoma hanke: www.perheenparhaaksi.fi
Kataja Parisuhdekeskus ry: www.parisuhdekeskus.fi

Oppimisvaikeudet ja lasten näkövamma

Erinomaisen näkökyvyn tärkeyttä ei tule vähätellä niin lasten kuin aikuistenkaan kohdalla. Aikuinen kykenee ilmaisemaan huolensa näkökyvyn huonontuessa ja alkaa asianmukaisiin toimenpiteisiin näkökyvyn korjaamiseksi ennenkuin ongelmasta tulee vakava. Lapselta samanlainen kyky ilmaista näköongelmista usein puuttuu, sillä hän ei välttämättä osaa kertoa miten tarkalta tietty esine näyttää. Lapsi ei mahdollisesti edes tiedä näkevänsä huonommin kuin hänen kuuluisi nähdä. Tästä voi seurata haastellisia tilanteita lapselle, sillä monet opetuksessa käytettävistä välineistä ovat visuaalisia, kuten kuvat, videot ja kirjat. Lähde:  Nettilinssit.fi

Tietoja Neuvolainfo.fi

Perheiden monimuotoisuuden kohtaaminen on osa äitiys- ja lastenhoitoa sekä perhe-työtä. Neuvolainfo.fi on verkkosivusto, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa erilaisista lapsiperheisiin liittyvistä ilmiöistä ja organisaatioiden tukipalveluista lapsiperheille.