Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Doula on tukihenkilö vauvaa odottavalle ja synnyttävälle perheelle

Doulan palvelut on tarkoitettu kaikille perheille, jotka kaipaavat tukea vauvan odotuksen ja synnytyksen ajaksi. Doula voi olla vaihtoehto esimerkiksi niille perheille, joissa puoliso ei syystä tai toisesta osallistu synnytykseen. Yhtä usein doula on kuitenkin tukena kummallekin vanhemmalle ja on mukana synnytyksessä isän kanssa.

Doulaa voidaan tarvita myös silloin, kun äiti odottaa lasta yksin tai läheiset ja sukulaiset asuvat kaukana eikä synnytykseen ole tulossa ketään mukaan. Doula on hyvä tuki myös äidille, joka pelkää synnytystä.

Doula tapaa perheen jo ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeenkin

Doula tapaa perheen joitakin kertoja jo ennen synnytystä. Tapaamisissa puhutaan vauvan tuloon liittyvistä käytännön valmisteluista, raskauden sujumisesta ja vauvan odottamisesta sekä synnytyksestä ja siihen liittyvistä toiveista ja mahdollisista huolista tai peloista. Doula toimii perheen ehdoilla ja vanhempien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Synnytyksen aikana doula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Synnytyksen jälkeen doula tapaa vauvan ja vanhemmat ainakin kerran, jolloin synnytykseen liittyviä asioita voidaan käydä läpi. Doula voi tukea perhettä myös imetyksen aloittamisessa.

Doulat ovat koulutettuja vapaaehtoisia

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten doulat ovat vapaaehtoisia, jotka saavat peruskoulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta ja työnohjausta doulan työlleen. Doularyhmiä on 16 paikkakunnalla ympäri Suomen ja jokaista ryhmää ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Doulat eivät saa työstään palkkaa ja useimmiten doulan palvelut ovat perheelle ilmaisia. Osalla paikkakunnista palvelusta peritään 20-50 € suuruinen maksu.

Lue lisää Doula-toiminnasta Ensi- ja turvakotienliiton verkosivuilta

Doulatukea myös ruotsiksi / Doulastöd på svenska

På flera orter finns det doulor som kan ge stöd på svenska. Den svenskspråkiga doulaverksamheten koordineras av Folkhälsan och följer samma riktlinjer som den finskspråkiga verksamheten. Mera information hittar du på www.folkhalsan.fi/doula

Suomen Doulat ry kouluttaa doulia eri paikkakunnilla

Täältä löydät tietoja Suomen Doulat ry:n toimenkuvan mukaan toimivista doulista.