Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Isien tukeminen erilaisissa kriisitilanteissa

Isyys on ollut 2000-luvulla ammattilaisille haastava asia. Nykyajan isille ei välttämättä riitä isyys, jossa isä tukee äitiä lähinnä taloudellisesti ja vanhemmuus määrittyy äidin kautta. Myös äidit vaativat nykyään isiltä enemmän vastuuta lapsenhoidosta.

Vanhempien yksilöllisen huomioimisen lisäksi ammattilaisten on tuettava myös kaikkien perheenjäsenten välisiä suhteita. Jos perheeseen tulee kriisi, myös isyys vaatii tukea siinä missä äitiyskin.

Isyydellä on vaikutusta lapsen kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen

Lapsen sosiaaliset taidot paranevat ja lapsen on helpompi toimia ryhmissä. Kaksi kiintymyssuhdetta myös suojelee lasta erilaisissa kriisitilanteissa. Isän ollessa aktiivinen vauvanhoidossa jää myös äidille aikaa toipua synnytyksestä. Tämä tukee myös parisuhdetta, kun yhteistä jaettavaa löytyy myös vauvanhoidosta.

Isille itselleen isyys on iso voimavara. Hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen lisääntyy. Yhteiset hetket lapsen kanssa tuovat sisältöä elämään. Isyys kannattaa nähdä voimavarana myös hankalissa perhetilanteissa.

Vanhemmille:

Ammattilaisille:

  • miestyön kehittämiskeskus on tehnyt isätyötä käsittelevän materiaalikokonaisuuden Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuille. Nettisivu on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat työssään perheitä ja isiä. Sivusto avataan marraskuussa 2014. (nettiosoite myöhemmin)
  • tietoa isyydestä isille ja ammattilaisille keskustelun tueksi löytyy myös osoitteesta www.isakortit.fi.