Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Isyyden tueksi

Isät ottavat koko ajan vahvempaa roolia vanhemmuudessa. Tahto ja halu osallistuvampaan isyyteen on selvästi olemassa. Myös ammattilaiset tarvitsevat hyviä käytäntöjä ja parempia valmiuksia isien kanssa tehtävään työhön. Tavoitteena on saada isät ja isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi.

Terveydenhoitajana voit ottaa isät huomioon mm. harkitsemalla sanavalintoja; mieti puhutko vanhemmuudesta vai isyydestä ja äitiydestä. Isä tulee ottaa puheeksi keskusteluissa, vaikka isä ei olisi tapaamisessa läsnä ja isät tulisi tehdä näkyväksi myös kirjaamisissa ja lomakkeissa. Isiä voidaan myös velvoittaa ja vastuuttaa.

Erityistä tukea ja neuvontaa isät tarvitsevat alkavan isyyden vaiheessa ja isäksi kasvamisessa, mutta myös tilanteissa, joissa isyys äkillisesti muuttuu. Syitä voi olla esim. lapsen sairastuminen, ero, puolison kuolema tai onnettomuus. Myös ammattilaiset tarvitsevat hyviä käytäntöjä ja parempia valmiuksia isien kanssa tehtävään työhön.

Miessakit ry tarjoaa neuvonta- ja tukipalveluja isille, sekä myös isien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

 

Isille:

Tarjoamme yksilötapaamisia, ryhmätapaamisia, neuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Miessakit ry:n henkilöstö antaa neuvoja ja tukea isyyden eri vaiheissa ja vaikeuksissa. Isät voivat hakeutua toiminnan piiriin itse tai esim. neuvolan työntekijöiden ohjaamana.

Lisätietoa, tukea ja tietoa erilaisista isäryhmistä ja mm. isien oikeuksista työelämässä:

www.miessakit.fi/toimintamuodot

http://www.lamk.fi/isanatyoelamassa/Documents/lamk-isatietoa-opas-nettiversio-valmis.pdf

miessakit.lahti@miessakit.fi

Ensi- ja turvakotien liiton miestyönkehittämiskeskus ja liiton jäsenyhdistykset valtakunnallisesti tarjoavat tukea ja neuvoja isyyden eri vaiheissa:

www.isakortit.fi ja http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/miehena-ja-isana/

 

Ammattilaisille:

Miessakit ry tarjoaa täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville. Tarvittaessa järjestetään alueellisia koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutetut isätyöntekijät työskentelevät yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa . Neuvoloissa isät osallistetaan parhaiten ottamalla isäryhmät osaksi neuvolan perhevalmennusta.

Lisätietoa koulutuksista, asiakkaille tarjottavista vertais- ja tukiryhmistä ym.

www.miessakit.fi/toimintamuodot

http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/isyyden_tueksi

miessakit.lahti@miessakit.fi

Ensi- ja turvakotien liiton miestyönkehittämiskeskus tarjoaa koulutusta isien kanssa toimiville. Vahvista isyyttä -koulutuskokonaisuus antaa lisää valmiuksia isien kohtaamiseen.

www.intoaisatyohon.fi