Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Lapsen keliakia

Keliakia on elinikäinen vehnän, ohran ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, gluteenin, aiheuttama sairaus. Sen ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio. Vain ihokeliakiassa voidaan alkuun tarvita lisänä myös lääkehoitoa.

Keliakia on astman ja diabeteksen lisäksi yleisimpiä lasten pitkäaikaissairauksia

Keliakia diagnosoidaan tavallisimmin aikuisiässä, mutta lapsenakin siihen voi sairastua. Suomessa on tällä hetkellä yli 1 600 keliakiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta.

Kun lapsi sairastuu keliakiaan, hänen elämänsä ei pitäisi muuttua yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Avainasemassa ovat vanhempien luottamus lapsen sopeutumiskykyyn ja keliakian nivominen osaksi lapsen ja perheen arkea. Mitä pienempi lapsi on keliakiadiagnoosin saadessaan, sitä nopeammin ruokavaliohoidosta tulee hänelle luonteva osa elämää.

Koska keliakiaruokavaliohoitoa on noudatettava tarkasti ja ehdottomasti, se muuttaa perheen arkirutiineja. Alkuvaiheessa on hyvä käydä yhdessä perheen kanssa läpi ruokavaliohoitoon liittyviä asioita, jotta kukin perheenjäsen voi omallaan toiminnallaan tukea hoidon onnistumista.

Keliakiasta ei kuitenkaan kannata tehdä liian suurta numeroa, vaan ”keliakia on osa arkea ja sen kanssa pärjää” -asenteella pääsee pitkälle.

On tärkeää, että keliaakikko ja hänen lähipiirinsä hankkivat tietoa sairaudesta ja sen ruokavaliohoidosta. On hyvä opetella ymmärtämään keliakiaa lääketieteellisenä ilmiönä, jotta pystyy omaksumaan ja perustelemaan tarkkuutta vaativan ja elinikäisen ruokavalion itselleen ja muille.

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö, jonka tehtävänä on edistää keliakiaa sairastavien hyvinvointia. Keliakialiitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa siten, että keliakiaa sairastavilla on hyvät edellytykset hoitaa sairauttaan ja elää täysipainoista elämää sairaudestaan huolimatta.

Keliakian oireet ovat usein hyvin vaihtelevia

Vatsaoireet (vatsakivut, ripuli ja ummetus) kuuluvat tyypilliseen taudinkuvaan, mutta vain puolella lapsista on pelkästään vatsaoireita. 

Muita oireita ovat kasvuhäiriöt ja kehityksen hidastuminen, raudanpuuteanemia, niveloireet sekä pysyvien hampaiden kiillevauriot ja usein toistuvat aftat suussa. Keliakia voi olla myös täysin oireeton.

Ihokeliakia on yksi keliakian ilmenemismuoto, jossa iholle nousee pienirakkulainen, voimakkaasti kutiseva ihottuma. Lapsilla kuitenkin ihokeliakia on harvinainen.

Lisää tietoa keliakiasta ja lapsen keliakiasta

Keliakialiitto on myös tuottanut kattavan oppaan, johon on koottu vähittäiskaupoissa myytäviä, gluteenittomaan ruokavalioon soveltuvia viljapohjaisia tuotteita. Opas perustuu tuottajien, tuotevalmistajien, maahantuojien ja pakkaajien Keliakialiitolle toimittamiin tietoihin.

Opas on saatavilla Keliakialiiton sivuilla: www.keliakialiitto.fi