Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on sanoin ja teoin satuttamista.

Perheissä ja lähisuhteissa ilmenevä väkivalta on monimuotoista. Tunnistaminen on haastavaa, koska väkivalta jää usein piiloon, salaisuudeksi. Vaikeneminen pahentaa asiaa. Jo asiasta puhuminen voi auttaa väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, sellaista, joka jättää jälkiä

Fyysinen väkivalta on kuitenkin vain yksi väkivallan muoto. Väkivalta perhe- ja lähisuhteissa voi olla fyysistä (tönimistä, potkimista, hiuksista repimistä, kuristamista jne.), henkistä (uhkailua, nimittelyä, nolaamista, eristämistä, alistamista jne.) tai seksuaalista (raiskaus, seksiin pakottamista, seksuaalista ahdistelu jne.). Lisäksi väkivalta perhe- ja lähisuhteissa voi olla taloudellista, sosiaalista tai uskonnollista. Parisuhteen päättyessä väkivalta voi muuttua vainoksi.

Pelkoa voidaan pitää väkivallan merkittävimpänä ja yleisimpänä oireena pahoinpitelyjen määrästä ja laadusta riippumatta. Monet väkivallan kokijat ovat kokeneet parisuhdeväkivallassa pahimmaksi juuri pelossa elämisen ja väkivallan uhan alla elämisen.

Väkivalta perheessä tai muissa läheisissä suhteissa on asia, josta vaietaan

Vaikeneminen ei lopeta väkivaltaa. Väkivalta aiheuttaa sen osapuolille häpeän ja syyllisyyden tunteita, siksi siitä puhuminen on vaikeaa. Merkki perheessä tai läheisissä suhteissa tapahtuvasta väkivallasta voi olla esimerkiksi se, että ihminen muuttuu pelokkaaksi ja eristäytyy. Väkivalta voi näkyä myös syömisen ja nukkumisen ongelmina. Ammattilaisena on tärkeää uskaltaa kysyä ja puuttua väkivaltaan sen huomatessaan. Ota viestit vakavasti ja kuuntele, mitä sinulle kerrotaan.

Väkivallan keskellä eläminen vahingoittaa lasta

Lapsen oireilu voikin olla merkki kotona tai lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Lapsen saaminen avun piiriin on ensiarvoisen tärkeää lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Myös väkivallan tekijöille on olemassa apua. Väkivalta loppuu harvoin itsestään ja kierteen katkaisemiseksi on tärkeää, että väkivallan kaikki osapuolet saavat apua.

Nettiturvakoti tarjoaa tietoa ja apua

Nettiturvakoti (www.turvakoti.net) tarjoaa apua lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille, lapsille ja nuorille, huolestuneille läheisille sekä ammattilaisille ja muille ilmiöstä kiinnostuneille.

Nettiturvakodin sivustolla on mahdollista keskustella anonyymisti väkivaltatyön ammattilaisen kanssa kahdenkeskisessä chatissa tai vaihtaa ajatuksia keskustelupalstalla muiden samassa tilanteessa elävien kanssa. Lisäksi Nettiturvakodista löytyy Virtuaaliturvakoti, jonka avulla voi käydä tutustumassa turvakotiin ja muihin auttaviin tahoihin.