Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Puolison / vanhemman kuolema

Toisen vanhemman kuolema on lapselle traumaattinen kokemus.

Se aiheuttaa turvallisuuden tunteen järkkymisen ja vaikuttaa lapsen elämään voimakkaasti ja pitkäkestoisesti. Lapsi tarvitsee vanhemman kuoleman ja surun käsittelyyn aikuisten apua ja tukea.

Lapsen vanhemmalle leskeytyminen tarkoittaa totaalista yksinhuoltajuutta

Leskivanhempaa kuormittavat oman surun lisäksi monet kuolemaan, leskeytymiseen ja lasten edunvalvontaan liittyvät lakisääteiset velvoitteet ja asioiden hoitaminensekä huoli lapsen tai lasten voinnista.

Menetyksen kokeneen perheen kanssa kannattaa ottaa perheenjäsenen kuolema avoimesti puheeksi

Surevat arvostavat ammattilaisten rohkeutta kohdata sureva perhe. Perheen arjen tukiverkko kannattaa kartoittaa, kysellä perheenjäsenten vointia ja tilannetta ja tarjota tietoa saatavilla olevasta tuesta. Tärkeä tukimuoto leskiperheelle on konkreettinen apu arkeen; kotitöihin ja lastenhoitoon.

Ennen lapsen päivähoitoon ja kouluun palaamista työntekijöiden on hyvä keskustella lapsen ja vanhemman kanssa ja sopia käytännön asioista esim. miten kuolemantapauksesta kerrotaan päivähoidossa ja koulussa ja miten surevan perheen kanssa pidetään yhteyttä.

Lapselle kannattaa olla rehellinen puhuttaessa kuolemaan liittyvistä asioista ja kannustaa häntä puhumaan asiasta

Lapsi suree yhtä syvästi kuin aikuinenkin, mutta ilmaisee suruaan lapselle ominaisin tavoin. Lapset ovat usein huolissaan vanhemman jaksamisesta ja saattavat ”säästää” häntä olemalla näyttämättä omaa suruaan. Kehitysvaiheestaan riippuen lapsi ei vielä ymmärrä kaikkia kuolemaan liittyviä asioita ja tästä johtuen hänellä voi olla väärinkäsityksiä, syyllisyydentunteita ja pelkoja, joita on hyvä käsitellä lapsen kanssa.

Lapsen tukemisessa turvallisuuden tunteen vahvistaminen on tärkeää, esimerkiksi arjen rutiinien säilyttämisellä ja aikuisen läsnäololla. Surun käsittelyssä leikki, luovat ja toiminnalliset menetelmät sopivat parhaiten lapselle. Lasta kannattaa auttaa ja rohkaista käsittelemään erilaisia tunteita sekä muistelemaan kuollutta vanhempaa.

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukijärjestö. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa leskille ja heidän lapsilleen ja antaa neuvontaa ja ohjausta leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

Vanhemmille:

Suomen nuoret lesket ry:n tärkeimmät toimintamuodot ovat:

  • vertaistukiryhmät
  • vertaistukiviikonloput
  • verkkoyhteisö
  • vertaistukipuhelin

Leskille ja leskiperheille toimintaa järjestävät Suomen nuoret lesket ry:n lisäksi mm. Suomen MielenterveysseuraEläkeliitto ja Seurakunnat (sururyhmiä aikuisille ja lapsille). Julkiselta puolelta tukea voi hakea mm. terveydenhuollon psykologeilta ja perheneuvolasta.

Lisätietoa ja kirjallisuutta:

http://www.nuoretlesket.fi/lapsen-ja-nuoren-suru/

http://www.nuoretlesket.fi/surusta-ja-leskeydesta/

Ammattilaisille:

Erilaisia oppaita tilattavissa tai tulostettavissa: http://www.nuoretlesket.fi/tilattavat-materiaalit/

Suomen nuoret lesket ry on osa monimuotoiset perheet -verkostoa: http://www.monimuotoisetperheet.fi/

www.nuoretlesket.fi