Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Tukea naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa

Ammattilaisten kohdatessa työssään naisia, jotka nostavat esiin huolta omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestä tai väkivaltaisista ajatuksista, tulisi ottaa kysymykset vakavasti eikä ohittaa tai vähätellä niitä.

Naisella on oikeus saada apua jo siinä vaiheessa, kun mitään ei ole tapahtunut, vaan hänellä itsellään on herännyt huoli omista tunteistaan. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat tehokkaita keinoja vaikuttamaan siihen, että väkivaltaa ei tapahdu perheessä.

Maria Akatemian Demeter-toiminta (RAY) ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Toiminta on ainut laatuaan Suomessa.

Työmuoto tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä.

Asiakastyö koostuu kolmivaiheisesta mallista:

  • Avoin linja – auttava puhelin, kartoittavat yksilökeskustelut ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä.
  • Kartoittavat yksilökeskustelut: Työskentelyyn kuuluu kolme yksilökeskustelua Demeter-työhön erikoistuneen ammattilaisen kanssa. Yksilökeskusteluja toteutetaan Helsingin ja Tampereen toimipisteillä sekä puhelimitse.
  • Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: Yksilökeskustelujen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ohjattuun vertaisryhmään. Ryhmiä toteutetaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä. Ryhmän työskentely pohjautuu Demeter-työssä kehitettyyn naisen väkivallan dynamiikan teoriaan ja toimintamalliin.

Tavoitteena on, että Demeter-työ lisää asiakkaan itsetuntemusta, vahvistaa impulssikontrollia ja väkivallatonta käyttäytymistä sekä auttaa ymmärtämään oman vastuun ja vaikutusvallan merkitystä.

Demeter-työskentelyssä olleet naiset ovat kuvanneet itsearvioinneissa, että työskentelyn avulla heidän itsetuntemuksensa on lisääntynyt ja sitä kautta vastuunotto omista tunteista ja teoista on vahvistunut. Naiset kuvaavat, että he ovat saaneet kokemuksen, että väkivaltaiseen käyttäytymiseen pystyy vaikuttamaan ja ihminen pystyy muuttumaan. Demeter-työ on antanut keinoja selviytyä vaativistakin tilanteista ja auttanut ylläpitämään väkivallattomuutta.

Ammattilaiset voivat ohjata asiakkaitaan soittamaan suoraan Avoimeen linjaan p. 09 7562 2260 ti ja to klo 16-18 sekä pe klo 12-14. Myös ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori vastaa ammattilaisten kysymyksiin numerossa 045 1443 953.

Lisätietoa:

www.maria-akatemia.fi p. 09 7562 2250.