Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi

Vammaisen lapsen perhe kohtaa paljon ammattilaisia. Jotta tilanne on perheelle selkeä, on tärkeää, että sekä perheellä että ammattilaisella on sama näkemys siitä, mitä asioita yhdessä hoidetaan.

Ammattilaisen tulee kuunnella ja kuulla perhettä ja selvittää, mitä apua perhe on tullut hakemaan

Jos ammattilainen ei voi asiassa auttaa, hän voi selvittää, mistä apua voi saada.  Alkuvaiheeseen vammaisen lapsen ja perheen kanssa eli ns. ensitiedon antamiseen löytyy lisätietoa oppaassa kvtl.fi/media/Julkaisut/MuutJulkaisut/hyva_ensitieto_kantaa.pdf .

Luovia ratkaisuja vammaiselle lapselle ja koko hänen perheelleen ilman diagnoosi- ja kuntarajoja

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys, joka edisttä vammaisen lapsen arkeen liittyvää tiedonvälitystä, avointa keskustelua, ideoiden ja ilon jakamista yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa.

Jaatinen ylläpitää Internetissä keskustelufoorumeita ja wiki-tietopankkia sekä Helsingin Malminkartanossa vammaisperheiden monitoimikeskusta, Majaa. Maja on vammaisperheiden yhteinen olohuone ja kohtauspaikka, jonne voi piipahtaa ja jossa voi järjestää monenlaista toimintaa.

Jaatinen.info -sivulta löytyy tietoa Jaatisen toiminnasta lapsille, vanhemmille ja koko perheelle. Sivujen kautta saa yhteyden muihin vammaisten lasten perheisiin ja Jaatiseen.

Jaatiswiki on vinkkisivusto, johon kootaan tietoa vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen arjen tueksi. Tietoa voivat hyödyntää myös ammattilaiset. Sekä vanhemmat että ammattilaiset voivat jakaa omaa tietoaan ja kokemustaan liittymällä wikin kirjoittajiin.

Tilanteessa, jossa vammaisen lapsen vanhempi tarvitsee ja itse toivoo keskustelua vammaisen lapsen elämää tuntevan psykoterapeutin kanssa, Jaatinen tarjota keskusteluapua sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteyttä voi ottaa suoraan Jaatinen ry:n toiminnanjohtaja Miina Weckrothiin (psykoterapeutti, lääkäri, vammaisen lapsen vanhempi), miina.weckroth@jaatinen.info tai puh. 041-5383032.

jaatinen.info

www.jaatiswiki.wikispaces.com