Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Vanhemmuus ei pääty eroon

Erot ovat nykypäivänä yleisiä. Niiden merkitys ja vaikutukset yksittäisen ihmisen elämään ei kuitenkaan ole muuttunut tai vähentynyt. Perheen hajoaminen sisältää riskejä läheisten ihmissuhteiden heikkenemiseen tai katkeamiseen.

Vaikka lapsi ei ole osallinen vanhempien parisuhteen purkamisessa, lapselle vanhempien ero on menetys ja suuri elämänmuutos. Sillä, miten vanhemmat käsittelevät eronsa ja toimivat erotilanteessa, on suuri merkitys lapsen selviytymiselle ja hyvinvoinnille.

Ulkopuolisen ihmisen rohkaisu avun hakemiseen perheen ristiriitoihin voi olla erityisen merkittävää

Avun hakeminen perheen kriisitilanteeseen on vastuullista vanhemmuutta. Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain.Vanhemman oman eroprosessin läpikäyminen auttaa huomioimaan myös lapsen tarpeet erossa. Apua pulmallisiin perhetilanteisiin voi hakea mm. perheneuvolasta tai kääntymällä pari- ja perheterapiapalveluiden puoleen. Myös kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta voi saada apua näihin kysymyksiin.

Lapsella on oikeus säilyttää suhde molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen

Parisuhde voi päättyä, mutta vanhemmuus ei. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että vanhemmat yhdessä huolehtivat hänestä, myös eron jälkeen.

Perheasioiden sovittelu tarjoaa neutraalin ympäristön vanhemmille sopia elämää eteenpäin erityisesti lapsiin liittyvissä asioissa. Sovitteluun voi hakeutua myös silloin, jos sopimukset lapsen huollosta tai tapaamisista kaipaavat päivitystä tai jos vanhempien yhteistyö lapsen asioissa tuottaa vaikeuksia.

Yhteistyövanhemmuus

Vanhempien yhteistyö lapsen asioissa eron jälkeen suojaa lasta. Yhteistyövanhemmuuden rakentaminen on usein haasteellista ja se ajoittuu usein päällekkäin parisuhteen eron työstämisen kanssa. Toimiva yhteistyövanhemmuus vaatii vanhemmilta tietoista päätöstä toimia yhdessä lapsen parhaaksi ja nähdä toinen vanhempi lapselle merkittävänä ihmisenä. Vanhempien tulisi myös erottaa parisuhde vanhemmuussuhteesta ja kyetä joustamaan lasta koskevissa asioissa.

www.apuaeroon.fi

Miehille: Erosta elossa / miessakit ry