Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Vertaistukea erityislasten vanhemmille

Kun lapsi sairastaa, asiakkaana on koko perhe.

Erityislapsi vaikuttaa koko perheen elämään: vapaa-aikaan, työhön sekä vanhempien ja sisarusten hyvinvointiin. Ammattilaisen tulisi kohdata jokainen perhe ja lapsi omana yksilöllisenä tapauksena. Olisi hyvä löytää aikaa kuunnella ja keskustella rauhassa perheen tilanteesta kokonaisvaltaisesti. Perheet toivovat, että he saisivat tukea ja palveluita, joita perheet itse kokevat tarvitsevansa. Vanhemmat kaipaavat myös sitä, että heitä kunnioitetaan oman perheen ja lapsen tilanteen asiantuntijoina.

Vertaistuki on sekä henkistä jakamista että asioiden tekemistä yhdessä vertaisten, samassa elämäntilanteessa olevien kanssa

Leijonaemot ry:n mielestä vertaistuki on oleellinen osa uuden tilanteen selkiyttämistä vanhemmille ja sitä tulisi olla tarjolla jokaiselle erityislapsen vanhemmalle. Leijonaemot ry:n jäsenet ovat erityislasten vanhempia, jotka haluavat antaa konkreettista apua toisille erityislasten vanhemmille, niin isille kuin äideille – yli lasten diagnoosirajojen.

Vertaistuen kautta saa myös korvaamattomia neuvoja arjen sujumiseen ja tukiviidakossa liikkumiseen. Vertaistuen kautta vanhemmat saavat myös paljon tietoa eri asioista kuten etuuksista ja sairaalan käytännöistä, jolloin kaikki tiedottaminen ei jää vain terveydenhuoltoalan ja kasvatusalan ammattilaisten varaan. Usein sairaalassa vanhemmat ovat niin kovan paineen ja huolen alla, että saatu tieto unohtuu. Saadessaan vertaistukea vanhemmat eivät ole pelkästään ammattilaisilta saamansa tuen varassa, jolloin kaikille osapuolille jää enemmän voimavaroja aikaa keskittyä olennaisimpaan eli vanhemmuuteen.

Leijonaemojen tarjoamaa tukea vanhemmille:

Leijonaemojen tarinat -kirja auttaa ymmärtämään erityislasten vanhempia

Leijonaemojen tarinat -kirja kertoo siitä, mitä on olla äiti lapselle, jolla on erityistarpeita.

Kirjan kirjoittajien tarinat kuvaavat sitä ajatusten ja tunteiden kirjoa, joiden kirjoittajat uskovat olevan tuttuja monelle muullekin äidille. Ei vain sairaiden lasten äideille. Eikä vain äideille.

Kirja tarjoaa vertaistukea vanhemmille, joille on syntynyt erityislapsi. Samalla kirja antaa myös erityislapsen perheen tukijoukoille kuvan siitä, millaista elämä sairaan lapsen kanssa on.

Hoitoalan ja kasvatuksen ammattilaisille kirja tarjoaa tilaisuuden päästä kokemaan erityislasten äitien ajatuksia ja tunteita. 

Kirjassa tuodaan esiin ne haasteet, jotka ammattilainen joutuu kohtaamaan tavatessaan leijonaemon pentuineen.

Tutustu kirjaan

Tilaa kirja Leijonaemot ry:n verkkokaupasta

Lisätietoja:

Ota yhteyttä Leijonaemot ry:n toimistoon: toimisto@leijonaemot.fi tai soittamalla numeroon 040 4877209 (ma-to 10-14)

www.leijonaemot.fi