Back to top

Isien tukeminen kriisissä

Isyys on tällä vuosituhannella ollut ammattilaisille haastava asia. Nykyajan isille ei välttämättä riitä isyys, jossa hän tukee äitiä pääsääntöisesti taloudellisesti ja vanhemmuus määrittyy äidin kautta. Myös äidit odottavan nykyään isien kantavan enemmän vastuuta lapsen hoidosta ja kasvattamisesta.

Vanhempien yksilöllisen huomioimisen lisäksi ammattilaisten on tuettava myös kaikkien perheenjäsenten välisiä suhteita. Jos perheeseen tulee kriisi, myös isät vaatii tukea siinä missä äiditkin.

Isyydellä on vaikutusta lapsen älylliseen ja tunteelliseen kehitykseen
Lapsen sosiaaliset taidot paranevat ajan myötä ja täten lapsen on helpompi toimia osana eri ryhmiä. Kaksi kiintymyssuhdetta myös suojelee lasta erilaisissa kriisitilanteissa. Isän ollessa aktiivinen vauvanhoidossa jää äidille aikaa toipua synnytyksestä. Tämä tukee parisuhdetta, kun yhteistä jaettavaa löytyy myös vauvanhoitoon.

Isille itselleen isyys on iso voimavara sillä hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen paranevat. Yhteiset hetket lapsen kanssa tuovat sisältöä ja unohtumattomia elämään. Isyys kannattaa nähdä voimavarana myös hankalia perhetilanteita ratkaistaessa.

Vanhemmille:
Ensi- ja turvakotien palvelut on tarkoitettu sekä isille että äideille

Väkivaltaan liittyvissä tilanteissa: Jussi®-työ ja Miessakit ry:n lyömätön linja

Erotilanteissa voi saada tukea erokriisiin ja vanhemmuuteen

Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminta kokoaa ja järjestää miesten eroryhmiä eri puolilla maata.

Päihdeongelmainen isä voi saada tukea isyyteen äidin odotusaikana tai vauvan syntymän jälkeen yhdessä äidin tai kaksin vauvan kanssa Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän palveluista

Nuoret isät saavat tukea itselleen Poikien Talolta Helsingistä ja Oulusta

Ammattilaisille:
Miestyön kehittämiskeskus on tehnyt isätyötä käsittelevän materiaalikokonaisuuden Ensi- ja turvakotien liiton nettisivuille. Nettisivu on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat työssään perheitä ja isiä.

Tietoa isyydestä isille ja ammattilaisille keskustelun tueksi löytyy myös osoitteesta www.isakortit.fi.