Back to top

Isyyden tukena

Isyyden rooli vanhemmuudessa nostaa merkitystään isien ottaessa entistä vahvempaa roolia lapsen kasvatuksessa. Aiempaa voimakkaampi tahto ja halu osallistuvampaan isyyteen on selvästi olemassa. Myös terveysalan ammattilaiset tarvitsevat hyviä käytäntöjä ja parempia valmiuksia isien kanssa tehtävään työhön. Tämän työn tavoitteena on saada isät ja isyys entistä paremmin kuulluksi, nähdyksi ja osallistuvaksi lapsen kasvatusprosessissa.

Sanavalintojen merkitystä ei tule aliarvioida kun terveydenhoitajana keskustelet asioista perheen kanssa; puhutko vanhemmuudesta vai isyydestä ja äitiydestä? Riippumatta siitä onko isä läsnä tapaamisessa vai ei, tulee isä ja isyyden merkitys tuoda esille keskusteluissa. Tämän lisäksi isät tulisi tehdä näkyväksi myös virallisissa papereissa, kirjaamisissa ja lomakkeissa. Isiä voidaan, ja tulee, myös velvoittaa ja vastuuttaa.

Isät tarvitsevat tukea ja ohjausta isyyden varhaisissa vaiheissa ja isäksi kasvamisessa, mutta myös tilanteissa, jolloin isyys äkillisesti muuttuu. Syynä muutokseen voivat olla esimerkiksi lapsen vakava sairastuminen, vanhempien ero, puolison kuolema tai onnettomuus. Terveysalan ammattilaiset tarvitsevat erinomaisia valmiuksia isien kanssa tehtävään työhön.
Miessakit ry tarjoaa neuvonta- ja tukipalveluja isille ja isien kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Isille:
Tarjoamme yksilö- ja ryhmätapaamisia, neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Miessakit ry:n henkilöstö antaa neuvoja ja tukea isyyden eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa. Isät voivat hakeutua toiminnan piiriin itse tai esimerkiksi neuvolan työntekijöiden ohjaamana.

Lisätietoa, tukea ja tietoa erilaisista isäryhmistä ja mm. isien oikeuksista työelämässä:
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot

www.lamk.fi/isanatyoelamassa/Documents/lamk-isatietoa-opas-nettiversio-valmis.pdf
miessakit.lahti@miessakit.fi

Ensi- ja turvakotien liiton miestyönkehittämiskeskus ja liiton jäsenyhdistykset valtakunnallisesti tarjoavat tukea ja neuvoja isyyden eri vaiheissa:

www.isakortit.fi ja www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/miehena-ja-isana/

Ammattilaisille:
Miessakit ry tarjoaa täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville. Alueellisia koulutuksia järjestetään tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutetut isätyöntekijät työskentelevät yhteistyössä terveydenhoitajien kanssa. Neuvoloissa isät osallistuvat parhaiten ottamalla isäryhmät osaksi neuvolan perhevalmennusta.

Lisätietoa koulutuksista, asiakkaille tarjottavista vertais- ja tukiryhmistä ym.
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot

www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/isyyden_tueksi
miessakit.lahti@miessakit.fi

Ensi- ja turvakotien liiton miestyönkehittämiskeskus tarjoaa koulutusta isien kanssa toimiville. Vahvista isyyttä -koulutuskokonaisuus antaa lisää valmiuksia isien kohtaamiseen.
www.intoaisatyohon.fi