Back to top

Perheiden palveleminen verkossa

Perheaikaa.fi on Väestöliiton verkkopalvelu, joka tuo vertaistuen ja asiantuntija-avun vanhempien kotisohvalle. Palvelu on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville ja odottaville sekä lapsiperheiden vanhemmille. Palvelu tarjoaa tukea vanhemmille muutosvaiheessa parisuhteesta perheeksi, tukee vanhempia omassa vanhemmuudessa ja vahvistaa parisuhdetta.

Perheaikaa.fi palvelussa on useita erilaisia toimintoja, joiden kautta saa sekä asiantuntijoiden ohjausta että vertaistukea muilta perheiltä.

Perheaikaa.fi tarjoaa perinteisiä keskustelupalstoja, reaaliaikaisia live-chatteja, pidempikestoisia suljettuja nettiryhmiä sekä vuorovaikutteisia nettiluentoja. Sivustollamme on tarjolla myös paljon erilaisia tutkimukseen perustuvia videoita, artikkeleita ja vinkkejä.

Perheaikaa.fi tarjoaa

Vanhemmille:

  • reaaliaikaisia live-chatteja, pidempikestoisia suljettuja nettiryhmiä, vuorovaikutteisia nettiluentoja, oma-apu nettikursseja ja perinteisiä keskustelupalstoja.
  • Sivustolla on tarjolla myös paljon erilaista tutkimukseen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa tietoa ja tukea videoiden, artikkeleiden, kurssien ja podcastien muodossa.
  • Perheaikaa.fi -verkkopalvelu on asiantuntijavetoinen ja luotettava ainutlaatuinen verkkopalvelu perheille. Palvelua voi käyttää nimimerkillä ja maksutta, myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Perheaikaa.fi verkkopalvelua voi käyttää myös matkapuhelimella ja tabletilla.

Ammattilaisille:

  • laaja tietokirjasto asiantuntijavideoita, artikkeleita, luentoja sekä kursseja.
    Näiden avulla voi helpottaa perheiden tiedontarvetta tai halua työstää mieltä askarruttavia teemoja omaehtoisesti. Lisäksi kaikkia sivuston materiaaleja voi käyttää neuvoloiden perhevalmennuksissa ja koulutuksissa.

Voit myös tilata Perheaikaa.fi Neuvoloiden uutiskirjeen tai Perheaikaa.fi ajanvarauskortteja ja esitteitä lähettämän sähköpostin osoitteeseen perheaikaa@vaestoliitto.fi

Verkkopalvelun toteuttamisessa on kahdeksan perhejärjestöä, jotka tuovat esiin perheiden monimuotoisuutta. Kumppanit ovat Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Familia ry, Sateenkaariperheet ry, Adoptioperheet ry Miessakit ry ja Äimä ry.

Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Sivusto julkistettiin 6.3.2012.

www.perheaikaa.fi
www.urpot.fi
www.vaestoliitto.fi

Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Sivusto julkistettiin 6.3.2012.

Tukea verkosta saa myös:

  • Ensi- ja turvakotienliiton Kun vauva itkee -sivuille on koottu myös käytännön vinkkejä itkuisen vauvan rauhoittamiseen.
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainnetti ja vanhempainpuhelin tarjoavat mm. tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, tukivinkkejä, keskusteluapua ja tukea vanhemmille.

Alan kuvaus

Tietopalvelualan muodostavat tietoasiantuntijat, jotka hankkivat, jalostavat ja järjestävät tietoa, sekä tiedon tuottajat ja välittäjät, jotka tuottavat ja myyvät tietoa.

Tietopalvelussa työskentelevät ovat tiedon hallinnan, tiedon johtamisen ja sisällöntuottamisen parissa työskenteleviä erikoisosaajia, jotka osallistuvat myös tietojärjestelmien kehittämiseen ja rakentamiseen sekä tietopalveluiden tuotteistamiseen. Tietoammattilaiset työskentelevät julkishallinnossa, yritysmaailmassa, yhdistyksissä ja myös itsenäisenä yrittäjänä.

Tietopalvelu etsii, hakee ja valikoi juuri oikeaa tietoa – relevanttia tietoa oikea-aikaisesti luotettavasta lähteestä. Tietopalvelussa tunnetaan tiedonlähteet ja osataan analysoida, seuloa, tallentaa ja välittää tietoa tarkoituksen-mukaisesti. Siellä ymmärretään, kuinka tiedonhankinnan kustannukset pidetään kurissa ja kuinka ratkaistaan luovasti tiedonkäsittelyyn tai tiedon hallintaan liittyviä ongelmia omassa organisaatiossa.
Tietopalvelu tukee vahvasti oman organisaationsa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, kilpailijaseurantaa sekä markkinointia ja viestintää.

Tietopalvelun asiantuntijat tuntevat suuren joukon oman alansa osaajia, joiden kanssa tehdään hedelmällistä yhteistyötä. He ylläpitävät ja kehittävät jatkuvasti tietojaan ja taitojaan nopeasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.