Back to top

Föräldrarelationen är hemmets hörnsten

Det föräldraskap som kommer med en relation är både en utmaning och en möjlighet. En välmående relation ger en solid grund för hela familjens välmående och nödvändiga resurser. Däremot trakasserar och orsakar illamående för hela familjen en instabil och bråkig föräldrarelation. Särskilt anmärkningsvärt är att stödja en relation i familjer med sjukdom eller andra livsbekymmer.

Att stödja en föräldrarelation är bra för hela familjen

Tips för att stödja ett förhållande: Fråga gärna om förhållandet och lyssna med ett öppet sinne. Människor behöver möjligheten att prata om ett förhållandes välmående och sätt att förbättra relationen. Att bara lyssna kan hjälpa. Professionella fokuserar ofta bara på förälder-barn-relationen, även om föräldrarelationen är kärnan i hela familjens välbefinnande. Familjelycka och stabilitet förknippas vanligtvis med lyckan i en föräldrarelation.

Uppmuntra aktivt parterna att stärka relationen. Relationsförmåga är något som alla kan lära sig. Uppmuntra självkommunikation, lyssna med ädel skicklighet och samtal om öppna relationer. Guide och uppmuntra dem att bekanta sig med relationslitteratur, föreläsningar och kurser innan relationsstormen. Kamratstöd spelar också en stor roll för framgången i ett förhållande. Om du känner att problem mellan föräldrar har en negativ inverkan på hela familjen, ta gärna upp frågan och ge föräldrar alternativ för att lösa problemen. Lär känna par- och familjeterapins möjligheter i ditt eget område i förväg. Särskilt barnfamiljer behöver snabbt hjälp. Förstärk också din egen kunskap för att hantera par som kämpar med problem. Kolla in de olika verktygen få utbildning och material för att hantera frågor som rör relationen och sexualiteten. I din egen roll kan du alltså stötta par mitt i oro, rädsla och konflikter.

Information, utbildning och evenemang för proffs och par :
Projekt koordinerat av Reumatikerförbundet: www.perheenparhaaksi.fi
Kataja Parisuhdekeskus ry: www.parisuhdekeskus.fi

Inlärningssvårigheter Och Synnedsättning Hos Barn

Vikten av utmärkt syn ska inte underskattas för både barn och vuxna. Den vuxne kan uttrycka sin oro när synen är nedsatt och börjar vidta lämpliga åtgärder för att korrigera synen innan problemet blir allvarligt. Ett barn saknar ofta en liknande förmåga att uttrycka synproblem eftersom han eller hon kanske inte kan se hur exakt ett visst föremål ser ut. Barnet kanske inte ens vet att de ser sämre än de borde vara. Detta kan leda till utmanande situationer för barnet, eftersom många av verktygen som används i undervisningen är visuella, som bilder, filmer och böcker. Källa:  Alltomlinser.se

Om Neuvolainfo.Fi

Att möta familjernas mångfald är en del av mödra- och barnomsorgen samt familjearbetet. Neuvolainfo.fi är en webbplats vars syfte är att samla information om olika företeelser relaterade till barnfamiljer och organisationens stödtjänster för barnfamiljer.