Back to top

Celiaki i tidig ålder

Celiaki är en livslång sjukdom som orsakas av det glutenfria proteinet i vete, korn och råg. Den enda behandlingen för celiaki är en glutenfri diet. Dermatologi kan också initialt kräva medicinering som ett komplement till kosten.

Förutom astma och diabetes är celiaki en av de vanligaste långtidssjukdomarna hos barn. Det diagnostiseras oftast i vuxen ålder, men kan drabbas i ett tidigare skede. Det finns mer än 1 600 barn under 16 år med celiaki i Finland.

När ett barn utvecklar celiaki bör hans eller hennes livsstil inte förändras mer än vad som är absolut nödvändigt. Det viktigaste i behandlingen av celiaki är föräldrarnas förtroende för barnets anpassningsförmåga och anpassningen av celiaki till barnets och familjens vardag. Ju yngre ett barn får diagnosen celiaki, desto snabbare bör den nya kosten bli en naturlig del av barnets dagliga liv.

Vid behandling av celiaki måste kosten följas strikt och absolut, utan undantag. Detta påverkar naturligtvis familjens dagliga rutiner. Det rekommenderas att familjen diskuterar frågor som rör kostvård tillsammans så att varje familjemedlem kan bidra till behandlingens framgång genom sina egna aktiviteter.

Celiakis påverkan på familjelivet ska dock inte överskattas, eftersom familjen kommer långt med inställningen ”celiaki är en del av vardagen och att hantera den”.

Det är viktigt att en familjemedlem med celiaki och närstående får information om sjukdomen och dess behandling. Celiaki måste förstås som ett medicinskt fenomen så att en diet som kräver precision och en livslång kost kan motiveras för en själv och andra.

Celiakiförbundet är en rikstäckande patient- och folkhälsoorganisation vars uppdrag är att främja välmåendet för personer med celiaki.

Celiakiförbundet är aktiva i samhället för att personer med celiaki ska ha möjlighet att behandla sin sjukdom och leva ett fullvärdigt liv trots sin sjukdom.

Symtom på celiaki är ofta varierande
Buksymtom (buksmärtor, diarré och förstoppning) är typiska för sjukdomen, men bara hälften av barnen har enbart buksymtom.

Andra symtom inkluderar tillväxtstörning och utvecklingsstörning, järnbrist, ledvärk och permanenta kariesskador och frekvent aftös mun. Celiaki kan också vara helt asymptomatisk.

Dermatit är en form av celiaki där ett litet, kliande utslag uppträder på huden. Dermatit är sällsynt hos barn.

Lär dig mer om celiaki och celiaki hos barn.
Celiakiföreningen har också tagit fram en omfattande guide till spannmålsbaserade produkter för detaljhandeln i glutenfria dieter. Guiden bygger på information som lämnas av producenter, produkttillverkare, importörer och packare till Celiakiförbundet.

Guiden finns på Celiakiförbundets hemsida: www.keliakialiitto.fi