Back to top

För att stödja en ammande mamma

Varje ammande kvinnas erfarenheter inkluderar stunder då en kvinna behöver stöd och en möjlighet att utbyta idéer med en annan ammande mamma. Amningsstödsföreningen anordnar ett rikstäckande, utbildat amningsstöd. Våra amningsstödsmammor har grundläggande utbildning i drift av normal amning och även personlig erfarenhet av olika amning. Ammande mödrar är frivilliga och ger stöd till andra däggdjur på villkoren för deras eget familjeliv.

Från de olika stödformerna kan du välja det som passar dig bäst. Dessa är :

  • Amningsstödtelefon
  • Stödgrupper för amning
  • Facebook-grupper
  • Mjölkplattformens diskussionsforum

Du kan ringa amningssupporttelefonen anonymt till priset av en onlinesamtalsavgift. Amningsstödsgrupper träffas i olika delar av Finland. Grupperna är öppna för alla och gratis. Om det inte finns någon stödgrupp i ditt område kan du kontakta din lokala amningsstödsmamma via telefon eller e-post. Nätstöd fungerar antingen i föreningens slutna Facebook-grupp eller i Mjölkplattformens diskussionsforum.
Stödmödrar ger stöd för alla typer av amning, vare sig de börjar eller slutar, helamning eller amning tillsammans med annan mat. Stödet är kostnadsfritt och riktar sig till alla som behöver det. Gravida mödrar kommenterar inte lämpligheten av olika mediciner under amning och ger inte ytterligare mjölkvägledning.

Amningsinformation för familjer
Artiklarna ger en mängd evidensbaserad information till stöd för amning. De flesta artiklarna har publicerats i föreningens Amningsnyheter under åren. Artiklar får delas så länge som källan tydligt nämns.
Mer information: imetys.fi