Back to top

Kamratstöd för föräldrar till särkullbarn

När ett barn blir sjukt är patienten hela familjen
. Ett speciellt barns födelse i en familj påverkar varje aspekt av livet; fritid, arbete och föräldrars och syskons välmående. Den professionella bör behandla varje familj och barn som sin egen individuella enhet. Du bör hitta tid att lyssna på din familjs erfarenheter och diskutera situationen holistiskt med din familj. Familjer förväntar sig att få det stöd och de tjänster de känner att de behöver. Föräldrar bör respekteras som experter på sin egen familjs och barns situation.

Föräldrar har ett eget skyddsnät
Leijonaemot ry anser att kamratstöd är ett viktigt stöd för föräldrar för att klargöra den nya situationen och bör vara tillgängligt för varje förälder till ett särskilt barn. Medlemmarna i Leijonaemot ry är föräldrar till särkullbarn som vill ge konkret hjälp till andra föräldrar till särbarn, både pappor och mammor – bortom barnens diagnostiska gränser.

Kamratstöd är både mental delning och att göra saker tillsammans med de i samma livssituation.

Kamratstöd ger också ovärderliga råd för vardagen och rörligheten. Genom kamratstöd får föräldrar en mängd information om frågor som förmåner och sjukhuspraxis, vilket inte lämnar all information ensam till hälso- och utbildningspersonal. Ofta på ett sjukhus är föräldrar under så stor press och oro att informationen de får glöms bort.

När föräldrar får kamratstöd förlitar sig inte enbart på det stöd de får från professionella, vilket ger alla parter mer tid att fokusera på det viktigaste, som är föräldraskap.

Lions stöd till föräldrar:

  • Grupper för kamratstöd
  • Stängd Facebook-grupp
  • Stängt diskussionsforum
  • Lion chat
  • Bemyndigande kamratstöd dagar och helger
  • Lejonhjärta – lyssnande kamratstöd
  • Lion Patrol – konkret vardagshjälp för föräldrar till särkullbarn med volontärer
  • Lejoninnas blogg
  • Lions of Lions-boken hjälper föräldrar att förstå speciella barn
  • Boken Lejonberättelser handlar om att vara mamma till ett barn med särskilda behov.

Berättelserna om bokförfattarna beskriver det spektrum av tankar och känslor som författarna tror är bekanta för många andra mammor också. Inte bara för mammor till sjuka barn. Och inte bara för mammor.

Boken ger kamratstöd till föräldrar som har fött ett särskilt barn. Samtidigt ger boken också stödgrupper för särskilda stödfamiljer en bild av hur livet är med ett sjukt barn.

För vård- och utbildningspersonal ger boken möjlighet att uppleva tankar och känslor hos mödrar till särkullbarn.

Boken belyser de utmaningar ett proffs möter när man möter en lejoninna med sina valpar.

Kolla in boken
Beställ en bok från Leijonaemot rys webbutik