Back to top

Sexualitet under och efter graviditeten

De förändringar som graviditeten medför på den sexuella sidan av ett förhållande ska inte underskattas. Förändringar i en kvinnas kropp påverkar starkt hur en kvinna uppfattar sin egen kropp och hur attraktiv hon känner sig. Bröstens ömhet när de förbereder sig för framtida amning och eventuella sammandragningar och ledvärk orsakade av en växande mage har en stark effekt på hur en kvinna upplever sin egen kropp. Kvinnans partner reagerar också på dessa kroppsförändringar och börjar reflektera över sin egen roll som förälder. Graviditeten med alla dess förändringar förbereder paret för livet efter förlossningen och de förändringar det medför.

Det är särskilt viktigt att öppna och upprätthålla ett öppet samtal med din partner om alla sexuella frågor redan under graviditeten. Det är viktigt att kommunicera önskemål och förväntningar på ditt sexliv till din partner och be honom eller henne att göra detsamma så att bådas behov och önskemål beaktas. Det är också bra att betona vikten av att kommunicera om sexuallivet under och efter graviditeten i familjecoachning och mottagningsbesök. Dessutom rekommenderas att klienter tillhandahåller material för att stödja diskussionen som diskussionen kan baseras på.

Källor till sexualitet under graviditet och efter förlossning framtagna av Föreningens experter finns här:
www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuuden/
www.perheaikaa.fi/videot/ Med sökordet sexualitet
www.perheaikaa.fi/jutut/ Med sökordet
sexualitet / nätföreläsningar / Nyckelord sex

På webbplatsen Perheaikaa.fi hittar du även Barnmorskeförbundets barnmorska och sexualvägledare Mari Päiväniemis nätföreläsning Prevention, försoning av graviditet och bebis.

Sexualitet under graviditeten diskuteras också på Befolkningsförbundets gratiskurs på nätet, Joy to Expectation – Population Parenthood Coaching Del 2.