Back to top

Stötta pappor i kris

Faderskap har varit en utmaning för proffs under detta årtusende. För moderna fäder är det kanske inte tillräckligt med faderskap, där han eller hon stöder mamman huvudsakligen ekonomiskt och föräldraskapet bestäms genom mamman. Mödrar idag förväntar sig också att pappor tar mer ansvar för att ta hand om och uppfostra ett barn.

Utöver det individuella hänsynstagandet till föräldrarna måste yrkesverksamma också stödja relationer mellan alla familjemedlemmar. Om det blir kris i familjen kommer även fäderna att kräva stöd där mammorna finns.

Faderskapet påverkar barnets intellektuella och känslomässiga utveckling
Ett barns sociala färdigheter förbättras med tiden och därmed är det lättare för barnet att fungera som en del av olika grupper. De två anknytningsrelationerna skyddar också barnet i en mängd olika krissituationer. När pappan är aktiv inom barnomsorgen hinner mamman återhämta sig från förlossningen. Detta stödjer en relation när det också finns något gemensamt för babyvård.

För papporna själva är faderskapet en stor resurs eftersom välbefinnandet och egenvården förbättras. Stunder tillsammans med ett barn ger innehåll och oförglömligt liv. Faderskapet ska också ses som en resurs när man ska lösa svåra familjesituationer.

För föräldrar:
Första hjälpen och härbärgetjänster är till för både pappor och mammor

I våldsrelaterade situationer: The Jussi® Work and the Unbeaten Line of Miessakit ry

I skilsmässasituationer finns stöd för skilsmässakris och föräldraskap

Miessakit rys Erosta Alossa-verksamhet samlar och organiserar skilsmässogrupper för män över hela landet.

En pappa med missbruksproblem kan få faderskapsstöd under mammans väntetid eller efter att barnet har fötts med mamman eller två bebisar.

Unga pappor får stöd från Pojkhuset i Helsingfors och Uleåborg

För yrkesverksamma:
Centrum för utveckling av manligt arbete har gjort en samling material om faderskap på Föreningens första- och skyddshems hemsida. Webbplatsen är till för alla som möter familjer och fäder i sitt arbete.

Information om faderskap för pappor och yrkesverksamma till stöd för diskussionen finns också på www.isakortit.fi .