Back to top

Tukea naisille, jotka huolestuvat omasta väkivaltaisuudestaan

Terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään naisia, jotka kertovat huolensa omasta väkivaltaisesta käyttäymisestä tai väkivaltaisistä ajatuksista. Näitä huolenilmaisuja ei tule vähätellä tai ohittaa, vaan ne tulee ottaa erityisen vakavasti huomioon.

Huolimatta siitä onko nainen toteuttanut väkivaltaisia ajatuksiaan tai ei, on hänellä oikeus avunsaamiseen pelkkien huolien perusteella. Asioihin varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat tehokkaita keinoja vaikuttamaan siihen, ettei väkivaltaa perheessä esiinny.

Maria Akatemian Demeter-toiminta (RAY) ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Toiminta on ainutlaatuista Suomessa.

Työmuoto tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa perheenjäseniä tai lähipiiriä kohtaan. Ammattilaisille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä.

Asiakastyö koostuu kolmivaiheisesta mallista:

  • Avoin linja – auttava puhelin, kartoittavat yksilökeskustelut ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä.
  • Kartoittavat yksilökeskustelut: Työskentelyyn kuuluu kolme yksilökeskustelua Demeter-työhön erikoistuneen ammattilaisen kanssa. Yksilökeskusteluja toteutetaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä sekä puhelimitse.
  • Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: Yksilökeskustelujen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ohjattuun vertaisryhmään. Ryhmiä toteutetaan Helsingin ja Tampereen toimipisteissä. Ryhmän työskentely pohjautuu Demeter-työssä kehitettyyn naisen väkivallan dynamiikan teoriaan ja toimintamalliin.

Tavoitteena on, että Demeter-työ lisää asiakkaan itsetuntemusta, vahvistaa impulssikontrollia ja väkivallatonta käyttäytymistä sekä auttaa ymmärtämään oman vastuun ja vaikutusvallan merkitystä.

Demeter-työskentelyssä olleet naiset ovat kuvanneet itsearvioinneissa, että työskentelyn avulla heidän itsetuntemuksensa paranee ja täten vastuunotto omista tunteista ja teoista vahvistuu. Naiset kertovat myös kokemuksesta, joiden mukaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan ja ihmiset pystyvät muuttumaan. Demeter-työ on antanut selviytymiskeinoja vaativiinkin tilanteisiin ja auttanut ylläpitämään väkivallattomuutta.

Ammattilaiset voivat ohjata asiakkaitaan soittamaan suoraan Avoimeen linjaan p. 09 7562 2260 ti ja to klo 16-18 sekä pe klo 12-14. Myös ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori vastaa ammattilaisten kysymyksiin numerossa 045 1443 953.

Lisätietoa:
www.maria-akatemia.fi
p. 09 7562 2250.