Back to top

Väkivalta perheissä ja lähipiirissä

Perhe- ja suhdeväkivalta on toisen satuttamista sanoin ja teoin
Väkivalta perheissä ja lähipiirissä ilmenee monessa eri muodossa. Sen tunnistaminen on ulkopuolisille haastavaa, sillä moni väkivallan uhri jättää väkivallan omaksi salaisuudekseen. Vaikeminen pahentaa tilannetta entisestään. Pelkkä asiasta puhuminen ystävän tai ammattilaisen kanssa voi auttaa väkivaltakierteen katkaisemisessa.
Väkivalta liitetään usein vain fyysiseen väkivaltaan, joka jättää jälkiä iholle
Fyysisen väkivallan lisäksi ilmenee muunlaistakin väkivaltaa. Väkivalta perheissä ja parisuhteissa voi olla

  • fyysistä (esim. töniminen, potkiminen, tukistaminen, kuristaminen)
  • henkistä (esim. uhkailu, nimittely, nolaaminen, eristäminen, alistaminen) tai
  • seksuaalista (esim. raiskaus, seksiin pakottaminen, seksuaalinen ahdistelu).

Näiden lisäksi muita väkivallan muotoja voivat olla taloudellinen, sosiaalinen tai uskonnollinen väkivalta. Parisuhteen päättyessä voi pahimmassa tapauksessa väkivalta muuttua toisen vainoamiseksi.

Väkivallan merkittävin ja yleisen oire on pelko, pahoinpitelyjen määrästä tai laadusta riippumatta. Monelle väkivallan uhrille pahinta parisuhdeväkivallassa on nimenomaan pelko ja väkivallan uhan alla eläminen.

Väkivallasta perheissä tai läheisissä suhteissa vaietaan
Väkivallasta vaikeminen ei edesauta väkivallan loppumista. Väkivallasta puhumista vaikeuttaa uhrin kokemat häpeän ja syyllisyyden tunteet. Jos perheessä tai läheisessä suhteessa oleva henkilö muuttuu pelokkaaksi ja pyrkii eristäytymään muista, voi tämä olla merkki koetusta väkivallasta. Väkivalta heijastuu myös uneen ja ruokahaluun. Ammattilaisen on tärkeää uskaltaa puhua väkivallasta ja puuttua siihen tarpeen vaatiessa. Ota viestit vakavasti ja kuuntele tarkasti mitä sinulle kerrotaan.

Väkivallan keskellä eläminen on lapselle vahingollista
Lapsen pelokkuus ja eristyneisyys voivat olla merkkejä kotona tai lähipiirissä tapahtuvasta väkivallasta. Lapsen saaminen avun piiriin on ensiarvoisen tärkeää lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Myös väkivallan tekijöille tulee tarjota apua ja tukea. Väkivalta ei lopu itsestään ja väkivallan lopettamiseksi on tärkeää saada kaikilla osapuolille apua ja tukea.

Nettiturvakoti tarjoaa tietoa ja apua
Nettiturvakoti (www.turvakoti.net) tarjoaa apua lähisuhdeväkivallan uhreille, tekijöille, lapsille ja nuorille, huolestuneille läheisille sekä ammattilaisille ja muille ilmiöstä kiinnostuneille.

Nettiturvakodin sivustolla on mahdollista keskustella anonyymisti väkivaltatyön ammattilaisen kanssa kahdenkeskisessä chatissa tai vaihtaa ajatuksia keskustelupalstalla muiden samassa tilanteessa elävien kanssa. Lisäksi Nettiturvakodista löytyy Virtuaaliturvakoti, jonka avulla voi käydä tutustumassa turvakotiin ja muihin auttaviin tahoihin.

Tietoa väkivallan eri muodoista:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=12

Lisätietoa ja materiaaleja väkivallan kokijoiden auttamisesta:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=10

Lisätietoja ja materiaaleja lasten ja nuorten auttamisesta:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=13

Lisätietoa ja materiaaleja väkivallan tekijöiden auttamisesta:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=152