Back to top

Varhaisiän keliakia

Keliakia on elinikäinen vehnän, ohran ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, gluteenin, aiheuttama sairaus. Keliakian ainoa hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio. Ihokeliakiassa voidaan alkuun tarvita myös lääkehoitoa ruokavalion lisänä.

Keliakia on astman ja diabeteksen ohella yksi yleisimpiä lasten pitkäaikaissairauksia. Se diagnosoidaan tavallisimmin aikuisiässä, mutta siihen voi sairastua jo varhaisemmassa vaiheessa. Suomessa on yli 1 600 keliakiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta.

Lapsen sairastuessa keliakiaan ei hänen elämäntapansa tulisi muuttua yhtään enempää kuin on täysin välttämätöntä. Keliakin hoidossa tärkeintä on vanhempien luottamus lapsen sopeutumiskykyyn ja keliakian mukauttaminen osaksi lapsen ja perheen arkea. Mitä nuorempi lapsi on saadessaan diagnoosin keliakiasta, sitä nopeammin uudesta ruokavaliosta tulee tehdä luonteva osa lapsen arkea.

Keliakiaa hoidettaessa ruokavaliolla on sitä noudetettava tarkasti ja ehdottomasti, ilman poikkeuksia. Tällä on luonnollisesti vaikutus perheen arkirutiineihin. Perheen on suositeltavaa keskustella yhdessä ruokavaliohoitoon liittyvistä asioista, jotta kukin perheenjäsen voi omalla toiminnallaan edesauttaa hoidon onnistumista.

Keliakian vaikutusta perheen elämään ei kuitenkaan kannata yliarvioida, sillä ”keliakia on osa arkea ja sen kanssa pärjää” -asenteella perhe pääsee pitkälle.

On tärkeää, että keliakiasta kärsivä perheenjäsen ja hänen lähipiirinsä hankkivat tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Keliakia tulee oppia ymmärtämään lääketieteellisenä ilmiönä, jotta tarkkuutta vaativan ja elinikäisen ruokavalion pystyy perustelemaan itselleen ja muille.

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö, jonka tehtävänä on edistää keliakiaa sairastavien hyvinvointia.

Keliakialiitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa, jotta keliakiaa sairastavilla on valmius hoitaa sairauttaan ja elää täysipainoista elämää sairaudestaan huolimatta.

Keliakian oireet ovat usein vaihtelevia
Vatsaoireet (vatsakivut, ripuli ja ummetus) kuuluvat tyypilliseen taudinkuvaan, mutta ainoastaan puolella lapsista on pelkästään vatsaoireita.

Muita oireita ovat kasvuun liittyvät häiriöt ja kehityksen hidastuminen, raudanpuuteanemia, nivelsärky sekä pysyvien hampaiden kiillevauriot ja usein toistuvat aftat suussa. Keliakia voi olla myös täysin oireeton.

Ihokeliakia on yksi keliakian ilmenemismuoto, jossa iholle ilmestyy pienirakkulainen, voimakkaasti kutiseva ihottuma. Lapsilla ihokeliakia on harvinainen.

Lisää tietoa keliakiasta ja lapsen keliakiasta
Keliakialiitto on myös tuottanut kattavan oppaan, johon on koottu vähittäiskaupoissa myytäviä, gluteenittomaan ruokavalioon soveltuvia viljapohjaisia tuotteita. Opas perustuu tuottajien, tuotevalmistajien, maahantuojien ja pakkaajien Keliakialiitolle toimittamiin tietoihin.

Opas on saatavilla Keliakialiiton sivuilla: www.keliakialiitto.fi