Back to top

Vertaistukea erityislasten vanhemmille

Kun lapsi sairastaa, potilaana on koko perhe
Erityislapsen syntyminen perheeseen vaikuttaa jokaiseen elämän osa-alueeseen; vapaa-aikaan, työhön sekä vanhempien ja sisarusten hyvinvointiin. Ammattilaisen tulee käsitellä jokainen perhe ja lapsi omana yksilöllisenä kokonaisuutenaan. Tulee löytää aikaa kuunnella perheen kokemuksista ja keskustella rauhassa perheen kanssa tilanteesta kokonaisvaltaisesti. Perheet odottavat saavansa tukea ja palveluita, joita he kokevat tarvitsevansa. Vanhempia tulee kunnioittaa oman perheen ja lapsen tilanteen asiantuntijoina.

Vanhemmille on oma turvaverkkonsa
Leijonaemot ry:n mielestä vertaistuki on oleellinen apu vanhemmille uuden tilanteen selkiyttämiseen ja sitä tulisi olla tarjolla jokaiselle erityislapsen vanhemmalle. Leijonaemot ry:n jäsenet ovat erityislasten vanhempia, jotka haluavat antaa konkreettista apua toisille erityislasten vanhemmille, niin isille kuin äideille – yli lasten diagnoosirajojen.

Vertaistuki on sekä henkistä jakamista että asioiden tekemistä yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Vertaistuen kautta saa myös korvaamattomia neuvoja arjen sujumiseen ja tukiviidakossa liikkumiseen. Vertaistuen kautta vanhemmat saavat paljon tietoa eri asioista kuten etuuksista ja sairaalan käytännöistä, jolloin kaikki tiedottaminen ei jää vain terveydenhuoltoalan ja kasvatusalan ammattilaisten varaan. Usein sairaalassa vanhemmat ovat niin kovan paineen ja huolen alla, että saatu tieto unohtuu.

Saadessaan vertaistukea vanhemmat eivät ole pelkästään ammattilaisilta saamansa tuen varassa, jolloin kaikille osapuolille jää enemmän voimavaroja aikaa keskittyä olennaisimpaan eli vanhemmuuteen.

Leijonaemojen tarjoamaa tukea vanhemmille:

  • Vertaistukiryhmät
  • Suljettu Facebook-ryhmä
  • Suljettu Keskustelufoorumi
  • Leijona-chat
  • Voimaannuttavat vertaistukipäivät ja -viikonloput
  • Leijonaluuri – kuuntelevaa vertaistukea
  • Leijonapartio – konkreettista arjen apua erityislasten vanhemmille vapaaehtoisvoimin
  • Leijonaemojen blogi
  • Leijonaemojen tarinat -kirja auttaa ymmärtämään erityislasten vanhempia
  • Leijonaemojen tarinat -kirja kertoo millaista on olla äiti lapselle, jolla on erityistarpeita.

Kirjan kirjoittajien tarinat kuvaavat sitä ajatusten ja tunteiden kirjoa, joiden kirjoittajat uskovat olevan tuttuja monelle muullekin äidille. Ei vain sairaiden lasten äideille. Eikä vain äideille.

Kirja tarjoaa vertaistukea vanhemmille, joille on syntynyt erityislapsi. Samalla kirja antaa myös erityislapsen perheen tukijoukoille kuvan siitä, millaista elämä sairaan lapsen kanssa on.

Hoitoalan ja kasvatuksen ammattilaisille kirja tarjoaa tilaisuuden päästä kokemaan erityislasten äitien ajatuksia ja tunteita.

Kirjassa tuodaan esiin ne haasteet, jotka ammattilainen joutuu kohtaamaan tavatessaan leijonaemon pentuineen.

Tutustu kirjaan
Tilaa kirja Leijonaemot ry:n verkkokaupasta