Back to top

Familjefostran och pengar är viktiga

Ett av de största besluten i livet är utan tvekan att bilda familj. För många är det ett beslut som ändrats av långa överväganden, för andra växer familjen oväntat. Oavsett om förändringen i familjesituationen var planerad eller oplanerad, har den alltid en betydande effekt även på familjens ekonomiska situation. Ett av de svåraste ämnena i en relationsdiskussion är pengarrelaterade faktorer. Att diskutera pengar öppet rekommenderas dock alltid, särskilt när det sker förändringar i familjens storlek. På så sätt kan familjen förberedas bättre ekonomiskt.

Genom samtal till ett gemensamt liv
När ett barn föds kan endera eller båda föräldrarna vara föräldralediga under långa perioder, så den ekonomiska bördan för familjen ökar när utgifterna ökar och inkomsterna minskar. Detta är en svår ekvation för många familjer att lösa och därför är det viktigt att diskutera saker i förväg och förbereda sig för en förändring i livssituationen. Att förbereda en förändring av den ekonomiska situationen börjar med en öppen diskussion med maken. Viktiga saker att tänka på är föräldraledighetens inverkan på familjens inkomst, ansvar för att ta hand om ett barn i hemmet, hantering av vanliga utgifter och hur extraordinära inköp betalas. Att fatta ekonomiska beslut med en make bygger samtidigt förtroende inom familjen och håller båda på diagrammet när det gäller ekonomisk status för att rädda dig från otäcka överraskningar.

Det klokaste sättet att förbereda sig för familjetillväxt är att spara pengar i förväg och bygga upp en ekonomisk buffert för familjen. Med ett barns födelse måste en mängd enstaka inköp göras som är värda att överväga noga för att spara både pengar och tid. Återvinning och begagnatköp är besluten av en ekonomiskt och ekologiskt klok förälder.

Sunt förnuft för det ekonomiska vardagen
Särskilt i en barnfamilj tycks pengar ofta gå in i varje lucka. Att analysera och budgetera även enstaka köp rekommenderas för att behålla kontroll över användningen av pengar och för att fatta beslut i slutet av övervägandet snarare än impulsköp. Där ett barn inte lugnar sig utan en gungande barnvakt klarar sig ett annat barn bra utan. Många nödvändiga förnödenheter för ett barn, såsom barnvagnar och en barnstol, kan köpas begagnat och därmed spara pengar. Marknadsföringsmaterial tilltalar ett barns säkerhet och välbefinnande aggressivt. Det bästa sättet för en konsument att bekämpa försäljningsmaskinen är sunt förnuft. Väl planerat är halvfärdigt.

Försök att undvika lån så långt det går och speciellt snabblån som kan bli väldigt dyrt om man inte betalar av det snabbt. En förändring av familjens inkomst- och utgiftsstruktur, obligatoriska och tillfälliga förvärv och minskad fritid gör att vem som helst behöver spendera pengar på ett planerat sätt. Nödvändiga fasta kostnader som hyra, elräkning, interneträkning och matkostnader ska alltid budgeteras högst upp på listan och alltid betalas först.

Om det trots all planering verkar som att pengarna inte räcker till och bekymmer om pengar tar bort även de sista drömmarna finns alltid hjälp att få. Bli inte lämnad ensam med bekymmer, sök gärna hjälp.

Även om förändringen i livssituationen bara är tillfällig är det ändå inte värt att leva i skuld.

Gratis hjälp med pengabekymmer (Finland):
Skuldtelefon Tfn 0 800 9 8009
på vardagar kl 10-14

Fråga om pengar – Chatta
www.takuusaatio.fi