Back to top

Stöd till kvinnor som är oroliga för sitt eget våldsbeteende

I sitt arbete möter vårdpersonal kvinnor som uttrycker oro över sitt eget våldsamma beteende eller tankar. Dessa farhågor ska inte underskattas eller ignoreras, utan bör tas på särskilt allvar.

Oavsett om en kvinna har implementerat sina våldsamma tankar eller inte, har hon rätt till hjälp utifrån ren oro. Tidiga insatser och förebyggande arbete är effektiva sätt att bidra till frånvaron av våld i hemmet.

Mariaakademins Demeter (RAY) verksamhet förebygger våld i hemmet och närstående. Verksamheten är unik i Finland.

Arbetsformen ger hjälp till kvinnor som använder eller fruktar att använda psykiskt eller fysiskt våld mot familjemedlemmar eller närstående. Professionella ges utbildning, jobbrådgivning och rådgivning i våldsfrågor.

Kundarbetet består av en trestegsmodell:

  • En öppen telefonlinje, individuella intervjuer och en professionell kamratgrupp.
  • Kartläggning av individuella diskussioner: Arbetet innebär tre individuella diskussioner med en professionell som är specialiserad på Demeter-arbete. Individuella intervjuer görs på Helsingfors- och Tammerforskontoren samt per telefon.
  • Professionellt guidade kamratgrupper: Efter individuella diskussioner har klienten möjlighet att delta i en guidad kamratgrupp. Grupperna är implementerade på kontoren i Helsingfors och Tammerfors. Gruppens arbete bygger på teorin och verksamhetsmodellen för dynamiken i kvinnors våld som utvecklats i Demeters arbete.

Målet är att Demeters arbete ska öka klienternas självmedvetenhet, stärka impulskontroll och ickevåldsbeteende samt hjälpa dem att förstå vikten av sitt eget ansvar och inflytande.

Kvinnor som har arbetat i Demeter har i självbedömningar beskrivit att arbetet förbättrar deras självkännedom och därmed stärker deras ansvar för sina egna känslor och handlingar. Kvinnor delar också erfarenheter av att våldsamt beteende kan påverkas och människor kan förändras. Demeters arbete har gett ett sätt att klara sig även i krävande situationer och bidragit till att upprätthålla icke-våld.

Proffs kan hänvisa sina kunder att ringa Öppna linjen på tel +358 9 7562 2260 tis och tors kl. 16.00-18.00 och fre kl. 12.00-14.00. Samordnaren för förebyggande våld svarar också på frågor från professionella på 045 1443 953.

Ytterligare information:
www.maria-akatemia.fi
tel +358 9 7562 2250.