Back to top

Hjälp till familjer online

Perheaikaa.fi är Väestöliittos onlinetjänst som ger kamratstöd och experthjälp till föräldrarnas hemsoffor. Tjänsten vänder sig till alla som planerar och väntar barn och föräldrar till barnfamiljer. Tjänsten ger stöd till föräldrar i övergången från partnerskap till familj, stödjer föräldrar i det egna föräldraskapet och stärker relationen.

Tjänsten Perheaikaa.fi har flera olika funktioner, genom vilka du kan få både sakkunnig vägledning och kamratstöd från andra familjer.

Perheaikaa.fi erbjuder traditionella diskussionsforum, livechatt i realtid, längre slutna online-grupper och interaktiva online-föreläsningar. Vår webbplats erbjuder också ett brett utbud av forskningsbaserade videor, artiklar och tips.

Perheaikaa.fi erbjuder

För föräldrar:

  • livechatt i realtid, längre varaktiga slutna online-grupper, interaktiva onlineföreläsningar, självhjälpskurser online och traditionella diskussionsforum.
  • Sajten erbjuder också ett brett utbud av forskning och erfarenhetsinformation och stöd i form av videor, artiklar, kurser och podd-sändningar.
  • Onlinetjänsten Perheaikaa.fi är en expertdriven och pålitlig unik onlinetjänst för familjer. Tjänsten kan användas under pseudonym och kostnadsfritt även utanför Finland. Onlinetjänsten Perheaikaa.fi kan också användas med mobiltelefon och surfplatta.

För proffs:

  • ett omfattande bibliotek med expertvideor, artiklar, föreläsningar och kurser.
    Dessa kan hjälpa familjers behov av information eller vill arbeta med häpnadsväckande teman på egen hand. Dessutom kan allt material på sajten användas för familjecoachning och utbildning på rådgivningscenter.

Du kan också prenumerera på Perheaikaa.fi rådgivningsnyhetsbrev eller Perheaikaa.fi möteskort och broschyrer som skickas till perheaikaa@vaestoliitto.fi

Det finns åtta familjeorganisationer som implementerar onlinetjänsten och lyfter fram mångfalden av familjer. Samarbetspartners är Finlands Flerfamiljsförbund, Finlands Nya Familjeförbund, Föreningen för ensamförälderfamiljer, Föreningen Familia, Regnbågens familjeförening, Adoptionsföreningen Miessakitföreningen och Äimäföreningen.

Verksamheten finansieras av Spelautomatföreningen (RAY). Webbplatsen lanserades den 6 mars 2012.

www.perheaikaa.fi
www.urpot.fi
www.vaestoliitto.fi

Onlinesupport finns också tillgängligt för:

  • Första- och skyddshemsföreningens sidor när och babygråt har också praktiska tips för att lugna en gråtande bebis.
  • Mannerheims barnskyddsförbunds föräldranät- och föräldratelefonerbjudande t.ex. information om barnets tillväxt och utveckling, stödtips, diskussionshjälp och stöd till föräldrar.

Beskrivning av informationstjänster och den bakomliggande tekniken

Informationstjänstbranschen består av informationsexperter som skaffar, bearbetar och organiserar information samt informationsproducenter och mellanhänder som producerar och säljer information.

De som arbetar i informationstjänsten är specialister som arbetar inom informationshantering, informationshantering och innehållsproduktion, som också deltar i utveckling och uppbyggnad av informationssystem och produktisering av informationstjänster. Kunskapsexperter arbetar inom offentlig förvaltning, näringslivet, föreningar och även som egenföretagare.

Informationstjänsten söker, hämtar och väljer precis rätt information – relevant information från en pålitlig källa i rätt tid. Informationstjänsten känner till informationskällorna och kan analysera, screena, lagra och överföra information efter syfte. Den förstår hur man håller kostnaden för datainsamling under kontroll och hur man kreativt löser problem relaterade till databehandling eller datahantering i din egen organisation.

Informationstjänsten stödjer starkt den egna organisationens forsknings- och utvecklingsaktiviteter, konkurrentbevakning samt marknadsföring och kommunikation.

Experterna inom informationstjänsten känner ett stort antal experter inom sitt område som de arbetar fruktbart med. De upprätthåller och utvecklar ständigt sina kunskaper och färdigheter i ett snabbt föränderligt informationssamhälle.