Back to top

Lapsen ylipaino – kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Lapsen ylipaino on arka aihe sekä vanhemmille että ammattilaiselle. Asiasta on siitä huolimattae tärkeää keskustella terveystarkastuksessa, mikäli lapsen painokäyrä näyttää huolestuttavalta. Miten tuoda asia esille niin, että perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen, eikä vuorovaikutuksen esteeksi nousisi perheenjäsenien kokemaa syyllisyyttä, joka voi estää avun vastaanottamisen?

Ylipainoisten lasten vanhemmat kokevat syyllisyyttä asiasta ja usein nostavat esille ympäristön ja itsensä ulkopuolelta vaikuttavia tekijöitä asioita lapsen ylipainon selittämiseksi. Vanhemmat tunnistavat oman roolinsa lapsen elintapojen rakentumisessa, mutta tunteet vaikuttavat siihen, miten avoimesti ylipainosta voidaan keskustella. Vanhempien syyllisyyden kokeminen määrittelee sen, miten perheiden kanssa kannattaa edetä.

Jokainen vanhempi haluaa kokea olevansa onnistunut äitinä tai isänä. Tukemalla perheen kykyä muutokseen voi parhaiten auttaa perhettä uusiin elintapoihin. Vastaanotolla lapsen painokäyrä vaatiessa huomiota, on tärkeää ensin auttaa vanhempia tunnistamaan ja nostamaan esille asioita, jotka arjessa sujuvat jo entisestään.

Vakaa pohja muutoksille rakennetaan onnistumisien kautta. Täten keskustelu ei mene väittelyksi, jossa ammattilainen yrittää löytää syitä ongelmaan ja vanhemmat yrittävät selittää itsensä tilanteesta pois. Vanhemmille tulee antaa mahdollisuus keskustella asiasta ammattilaisen kanssa ilman lapsen läsnäoloa.

Tietoa asiasta tarjotaan kunkin perheen tarpeiden mukaan, mutta usein ylipainon taustalla on enemmän muutoskykyyn ja vanhemmuuteen liittyviä asioita kuin tiedon puutetta. Vanhemmuuden tukemisella voimme vaikuttaa myös lapsen elintapoihin. Jaksava ja onnistumisia kokeva vanhempi kykynee rajoittamaan ja rytmittämään arkea paremmin.

Neuvokas Perhe tarjoaa iloa ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin
Neuvokas Perhe -verkkosivut tarjoavat tietoa ja tukea sekä perheille että ammattilaisille. Sivuilla on omat osiot ruokailuun, liikkumiseen, arkeen ja lapsen ylipainon hoitamiseen liittyen. Sivustolta löytyy verkkokurssi ylipainoisen lapsen vanhemmalle, sekä lääkärin ja psykologin vastauksia ylipainoisen lapsen kanssa toimimisesta.

Neuvokas perhe -menetelmän työvälineisiin kuuluvat perheelle tarkoitettu Neuvokas perhe -kortti, sekä ammattilaisen ohjauksen tueksi kuvakansio ja sähköinen tietokansio. Neuvokas perhe –kortti on tarkoitettu perheen omien elintapojen itsearviointiin ja ammattilaiselle puheeksi ottamiseen. Neuvokas perhe –verkkosivuilta löytyy Neuvokas perhe –kortti myös sähköisenä suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja venäjäksi.

www.neuvokasperhe.fi